Trix

Utmaningarna är uppdelade i olika nivåer

Varje nivå innehåller lite olika antal moment lite beroende på svårighetsgrad och tid det kan tänkas ta att lära in.
Nivåerna är numrerade för enkelhetens skull och har inte att göra med svårighetsgrad.

Skulle du helt köra fast på någon utmaning så kan du byta, men det går endast använda ”swipe” en gång / nivå.

Du laddar enkelt upp ditt resultat, bilder och filmklipp via ”Utmanare Redo” samt lägger ut det på Dogchallenges Facebooksida och Instagramkonto med #dogchallengesweden